privacy verklaring

Privacy Statement

Koen Sieben respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. In dit Privacy Statement staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ermee om wordt gegaan.

Soort persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt om klanten en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn, het verzamelen en verwerken gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De volgende gegevens worden verwerkt:

  • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gespreksverslagen.
  • Mailwisseling.

Doel van de gegevensverwerking
Koen Sieben bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het leggen van contact. Dit gebeurt altijd pas nadat er al eerder contact is geweest (online of offline).
  • Voor facturatie bij het afnemen van diensten.
  • Ten behoeve van de begeleiding worden er aantekeningen van gesprekken gemaakt. Deze gegevens zijn beveiligd opgeslagen.

De opgeslagen informatie wordt nooit aan derden verstrekt. De enige uitzondering is wanneer dit uitdrukking met toestemming van de betreffende persoon gebeurt. In deze gevallen is er sprake van werkgever-werknemer-relatie.

Cookies
Deze website is eigendom van Koen Sieben en wordt gehost in Nederland. De website is beveiligd en heeft een SSL-certificaat. Om de website beter en sneller te laten functioneren, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Indien gewenst is het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van de browser. Het kan er echter voor zorgen dat de website minder goed functioneert.

Bewaren gegevens
Koen Sieben bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Wanneer een coaching geëindigd is, worden persoonsgegevens beveiligd opgeslagen (met wachtwoord). Het opslaan van deze gegevens gebeurt louter om ze eventueel later te gebruiken wanneer een klant zich meldt voor begeleiding. Vanuit fiscale wetgeving is Koen Sieben verplicht om facturatiegegevens 7 jaar te bewaren vanaf factuurdatum.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan wijzigen, de updates zijn op deze locatie te raadplegen.

Contact klantenservice
Neem bij vragen contact op met Koen Sieben. Klanten en gebruikers van de website hebben het recht Koen Sieben te verzoeken om inzage te geven in persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via het contactformulier of het mailadres info@koensieben.nl.

Chat openen
Dag ondernemer,
Kan ik je ergens mee helpen?
Stuur me een bericht en ik antwoord zo snel mogelijk.

P.S. Een website is maar een website, pas wanneer je elkaar spreekt weet je wat je aan elkaar hebt. Een kennismakingsgesprek is zonder factuur of verplichtingen.